Het Ouderkompas

www.hetouderkompas.nl

De zorg voor een kind dat regelmatig in het ziekenhuis moet komen, heeft een enorme impact op het hele gezin. Ouders kunnen emotionele, sociale, financiële en maatschappelijke gevolgen ondervinden en hebben extra verantwoordelijkheden in de zorg voor hun kind. Naast de gewone zorg die ieder kind nodig heeft, zullen ouders van kinderen met een chronische ziekte of aandoening er ook voor moeten zorgen dat de ziekte/aandoening onder controle blijft, dat de omgeving goed geïnstrueerd is, dat de zorg in het dagelijks leven ingebed is, en dat de broers en zussen zo min mogelijk gevolgen ondervinden. Tenslotte moeten ze deze taken combineren met de eigen dagelijkse verplichtingen en wensen. Kortom: een extra rol die kan botsen met andere rollen die ouders in hun dagelijkse bestaan te vervullen hebben.

Geen wonder dat ouders hierbij een grote behoefte aan ondersteuning hebben; zowel in het ziekenhuis, daarbuiten, als online.  Door de grote hoeveelheid aan beschikbare informatie is het soms moeilijk door de bomen het bos te zien. Bovendien is deze informatie vaak niet overzichtelijk op één, bij ouders, bekende plek te vinden.

Daarom is Het Ouderkompas ontwikkeld; een website waar ouders een eerste handvat krijgen in hun zoektocht naar informatie, door middel van het doorlinken naar al bestaande websites met betrouwbare informatie. Ouders worden geholpen om sneller antwoorden te vinden op hun vragen. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van ouders vergroot en wordt de balans tussen draagkracht en draaglast bewaakt.
Bij het ontwikkelen van de website is de doelgroep betrokken door middel van  het invullen van vragenlijsten en het deelnemen aan focusgroepen. Hierbij werd ouders gevraagd waar zij op dit moment hun informatie vandaan haalden, waar zij hun informatie in de toekomst vandaan wilden halen, en welke thema’s zij graag terug wilden zien op Het Ouderkompas.   Aan de hand van hun antwoorden is Het Ouderkompas ingericht.


Sinds half maart 2016 is www.hetouderkompas.nl online.


Heeft u suggesties/ideeën over onderwerpen of belangrijke zaken die absoluut op het Ouderkompas thuis horen? Schroom dan niet, en laat het ons weten via info@hetouderkompas.nl