KLIK

www.hetklikt.nu

Kinderen met een chronische ziekte ondervinden vaak problemen op het gebied van kwaliteit van leven (KvL), psychosociaal functioneren en hun ontwikkeling. Deze problemen zijn niet altijd bekend bij de kinderarts en worden niet systematisch besproken. Voor kind en ouder is het van belang om hier wel systematisch aandacht aan te besteden, zodat problemen snel gesignaleerd kunnen worden. Een manier om dit te doen is door middel van Patient Reported Outcomes (PROs). De antwoorden van de patiënten op vragenlijsten worden systematisch weergegeven in een PROfiel. Dit PROfiel wordt door de kinderarts met de patiënt en ouders besproken. De stem van het kind krijgt hierdoor een grotere rol in het consult en dat is belangrijk, omdat kinderen zich over het algemeen moeilijker dan volwassenen, verbaal kunnen uiten. Voor de ouders wordt bovendien de drempel verlaagd om belemmeringen in het functioneren van het kind te bespreken. Het PROfiel geeft een duidelijk beeld over het functioneren van het kind (stoplichtsysteem; groen betekent dat het kind geen problemen rapporteert, oranje geeft aan dat het kind rapporteert soms problemen te hebben en rood betekent dat het kind wel problemen ervaart); de kinderarts kan op deze manier in één oogopslag zien hoe het kind het op fysiek, maar ook op sociaal en emotioneel gebied en op school doet. Het PROfiel geeft een beeld van het gehele kind en niet alleen van de ziekte van het kind. Als kinderen regelmatig een PROfiel invullen heeft de kinderarts door de tijd heen zicht op veranderingen en kan zo goed zien hoe het met een kind gaat en zich ontwikkeld. Het PROfiel blijkt een efficiënt hulpmiddel om problemen boven tafel te krijgen.

Studies naar gebruik PROfiel

Er zijn in het Emma Kinderziekenhuis twee studies gedaan naar de effectiviteit van het gebruik van het PROfiel in de klinische praktijk; QLIC-ON (oncologie) en KLIK (jeugdreuma). Dit zijn beide multicenterstudies en in totaal hebben er al 6 Nederlandse centra kennis gemaakt met het gebruik van het PROfiel. De reacties van ouders, kinderen en kinderartsen op het PROfiel zijn zeer positief. Deze studies bewijzen de effectiviteit van het gebruik van het PROfiel. Het is een goed werkend middel om problemen te bespreken en te signaleren tijdens een consult, implementatie van het PROfiel is daarom belangrijk.

De website

Een web-based toepassing maakt het mogelijk het opvragen van KvL gegevens te vergemakkelijken. Via de website www.hetklikt.nu kunnen kinderen, en ouders voorafgaand aan het polikliniekbezoek, de vragenlijsten thuis invullen en de kinderartsen kunnen de uitkomsten online opvragen. Verschillende informanten kunnen informatie geven (kind, ouders, leerkrachten) over het functioneren van het kind en de ouder, er kunnen ook verschillende gebruikers in de zorg worden toegevoegd (psycholoog, maatschappelijk werker en kinderarts). Hierdoor wordt een multidisciplinaire samenwerking bevorderd.

Lees meer over de implementatie van KLIK

Interesse?

Klik HIER om de folder te lezen over KLIK. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@zorgvoorhetziekekind.nl.

Klik HIER om het artikel over KLIK te lezen dat in het tijdschrift 'Kind en Ziekenhuis' is verschenen.

Klik HIER om het artikel over KLIK te lezen in het tijdschrift van het Ronald McDonald huis is verschenen.